• Eesti
  • Vene keel

Uued piirangud

Valitsus kiitis heaks COVID piirangute korralduse

Valitsus kiitis heaks korralduse, mille kohaselt jõustub alates neljapäevast, 26. augustist, maskikandmise kohustus nendes avalikes siseruumides, kus ei kontrollita COVID tõendit. Avalikes ruumides, kus COVID tõendit nõutakse, peavad seda hakkama esitama kõik kliendid või osavõtjad. Heakskiidetud korraldus on ühtlasi COVID piirangute uus terviktekst.

COVID nakkusohu suhtes kontrollimata avalikes siseruumides tuleb hakata kandma maske

26. augustist tuleb COVID nakkusohu suhtes kontrollimata avalikes siseruumides hakata kandma maske. Maske tuleb hakata kandma kõigis nendes avalikuks kasutamiseks mõeldud ruumides, kuhu on võimalik siseneda igal soovijal ja kus liigub palju inimesi, kes üksteisega igapäevaselt kokku ei puutu. Need on ruumid, millesse sisenemisel ei nõuta COVID tõendit.

Eelkõige puudutab see kaubandus- ja teenindusasutusi, aga ka riigi ja kohalike omavalitsuste asutusi. Näiteks tuleb maske hakata kandma poodides, apteekides, telekommunikatsiooni ettevõtte või panga teenindussaalides, postkontorites, raamatukogudes, aga ka politsei- ja piirivalveameti, sotsiaalkindlustusameti või haigekassa teenindussaalides ning mujal.

Endiselt ei laiene maskikandmise kohustus alla 12-aastastele lastele või inimestele, kelle jaoks on kaitsemaski kandmine tervislikel põhjustel või muudel olulistel põhjustel ebamõistlik.

Maskikandmise nõue säilib ühistranspordis, kaasa arvatud rongid ja praamid. Samuti säilib maskikandmise nõue jumalateenistustel ja muudel avalikel usutalitustel, kus siseruumides osalejate arv ei ole suurem kui 50 inimest (välitingimustes 100) või on ruumi täitumus kuni 50 protsenti. Kui osalejate arvud ületavad neid piire, tuleb kontrollida inimeste nakkusohutust.

COVIDi suhtes kontrollitud avalikus ruumis peavad tõendit esitama kõik kliendid või osavõtjad

COVID tõendit vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta tuleb 26. augustist hakata esitama alates 18. eluaastast enamikes korraldatud tegevustes.

See tähendab, et COVID tõendit tuleb esitada sportimisel, treenimisel, noorsootöös, huvitegevuses ja -hariduses, täienduskoolituses ja täiendõppes; spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel; saunades, spaades, veekeskustes ja ujulates; avalikel koosolekutel ja üritustel, sealhulgas teatris, kinos, kontserdil (k.a. kirikukontserdil), konverentsil; muuseumites ja näitusasutustes; meelelahutusteenustel; toitlustusettevõtetes kohapeal söömisel-joomisel. Kõikidelt osavõtjatelt tuleb nakkusohutust kontrollida ka siis, kui tegevus või üritus toimub teenuse osutamise kohas, näiteks toitlustuskoha rentimisel või teatrietenduse tellimisel teatris. Samas pole COVID tõendit vaja esitada, kui siseneda toitlustusettevõttesse ettetellitud toidu kaasaostmiseks, kuid siis tuleb kanda maski.

COVID tõendit ei tule kontrollida piiramata territooriumiga väliüritustel.

Siseruumides toimuvate tegevuste korral on oluline lisaks tõendite kontrollimisele või testimisele tagada hajutatus ja desinfitseerimisnõuete täitmine.

Korraldajatel on kohustus kontrollida COVID tõendite kehtivust. Põhjendatud kahtluse korral tuleb inimeselt küsida isikut tõendavat dokumenti.

Korraldusega lubatakse koroonaviiruse testi tegemist ka apteekides, mis võimaldab kiirtestide tegemist rohkemates kohtades ja on inimestele lihtsamini kättesaadav. Apteekides enesetestimise sujuvamaks läbiviimiseks töötatakse täpsem korraldus välja terviseameti juhisena või täiendatakse terviseameti juhiseid enesetestimise kohta. Apteekides tehtud kiirtesti tulemus kehtib kuni 48 tundi ja seda saab kasutada ainult nendes kohtades, kus COVID tõend on siseriiklikult nõutud.

 

 

SÜNDMUSED

Sündmused puuduvad.

Информация для родителей о языковом погружении

По ссылке можно найти информацию, что такое языковое погружение т.е.KEELEKÜMBLUS

https://www.paasuke.valga.ee/ru/dlya-roditelei/keelekumblus/

 

Info

Lasteaia Pääsuke koroonaviiruse juhtum

Valga valla lasteaia Pääsuke lapse koroonaviirusesse Covid-19 haigestumise tõttu jääb kuni 26. august suletuks lasteaia Tähekeste rühm.

Rühma ajutise sulgemise puhul on tegemist ennetava meetmega, et vältida viiruse võimalikku levikut. Otsus tehti koostöös Terviseametiga.

Rühma sulgemisest ja järgnevatest võimalikest viirusest tingitud muudatustest lasteaia töökorralduses teavitatakse laste vanemaid.  

Lisainformatsiooni saab Valga Lasteaed Pääsuke õppealajuhatajalt: Natalja Väll, tel  53323441, E-post natalja@paasuke.valga.ee

OLULINE INFO

LUGUPEETUD LASTEVANEMAD!

Vastavalt Valga Lasteaed Pääsuke põhimäärusele § 6 lg 2 Lasteasutuse tööaeg ning hoolekogu arvamuse protokoll 1-5/ 5, 29.03.2021

Vastavalt vajadusele ühendatakse või suletakse lasteasutuse rühmi laste arvu vähenemise tõttu seoses töötajate põhipuhkusega ,valvelasteaiaga või muul mõjuval põhjusel. Sulgemise perioodil kindlustatakse lastele kohad valvelasteasutuses.

Valga Lasteaed Pääsuke on 2021 suvel valvelasteaed. Seoses sellega alates 24.05.2021 ühendatakse lasteasutuse rühmad, kuna lasteaia Pääsuke osa töötajad lähevad puhkusele. Sellel aastal suvel töötavad 3 rühma: Sipelgad, Liblikad, Tähekesed. Juulis avatakse veel kolm rühma (Piilud, Mesimumm, Jänkud)  kuhu tulevad lapsed teistest lasteaedadest- Walkost, Buratinost ja Kasekesest.

Palume mõistvat suhtumist!

Lugupidamisega

Lasteaia Pääsuke pere

Teade

14.05.2021 toimunud vallavalitsuse poolt korraldatud koosolekul otsustati, et kahte linna sünnipäeva rongkäik (pidi toimuma 11.06.2021) jääb ära, seoses Valgamaa kõrge epideemilise viiruse levikuga.

Lasteaia lõpupidu toimub 21.mail kell 13.00 õues. Halva ilma korral viiakse lõpupidu lasteaia ruumis ilma vanemata. Tunnistused jagatakse paviljonis.

 

Osalustasu maksmisest vabastamine.

./userfiles/30.04.2021 määrus nr 131_ Valga Vallavolikogu 13.12.2019 määruse nr 96 muutmine.pdf

 

Info suvekuude osalisest maksuvabastusest

Lapsevanemal on õigus taotleda kirjaliku avalduse alusel ajutist osalustasu vabastust siis, kui laps ei käi kalendriaasta jooksul lasteaias vähemalt kolm  järjestikust suvekuud (laps ei käi lasteaias juunis, juulis ja augustis). Äraolekul säilib lapsele lasteaias koht.

Osalustasust vabastamiseks palume esitada lapsevanemal lasteaia direktorile kirjalik avaldus hiljemalt 15.05.2021.a. Alus: Valga Vallavolikogu määrus nr 96 „Valga valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine":  https://www.riigiteataja.ee/akt/405052020013

Lugupidamisega lasteaia juhtkond

 

 

Valga Lasteaed Pääsuke koostöös Terviseametiga koostanud juhendi seoses COVID-19 levikuga:

./userfiles/Pääsukese juhend.odt eesti keeles

./userfiles/Juhend.docx vene keeles

Info lapsevanematele seoses Terviseameti juhendiga

Lugupeetud lapsevanemad!

Viiruseoht pole kahjuks möödas ja igapäevaselt lisandub üle Eesti uusi positiivseid nakkusjuhtumeid.
Sellega seoses tuletame meelde, et vastavalt Terviseameti juhendile COVID-19 levikuga võib lasteaeda tuua ainult terveid lapsi.
Samuti mitte tuua lasteaeda last, kelle pereliige on haigusnähtudega. Lasteaiatöötajatel on õigus (Terviseamet "Juhend lasteaedadele ja lapsehoidudele seoses COVID-19 levikuga") kontrollida hommikul lasteaeda tulnud laste tervist ning paluda lapsevanematel, kelle lastel on respiratoorsete haiguste sümptomid (palavik, köha jm) lapsed koju viia.
Juhul, kui lapsel avalduvad lasteaias viibimise ajal sümptom(id) (köha, palavik jm), siis kontakteerub õpetaja koheselt lapsevanemaga ja palub vanemal esimesel võimalusel lapsele järele tulla.

Täname mõistva ja hooliva suhtumise eest!

Lasteaia töötajad