• Eesti
  • Vene keel
 

TOIDUKORDADE MAKSUMUS

Valga Vallavalitsuse 8.09.2021 erakorralisel istungil otsustati:

Kehtestada Valga valla lasteaedades toidukordade maksumus lapsevanematele järgnevalt:

Valga linna lasteaedades Kaseke, Pääsuke, Buratino ja Walko

hommikusöök        0 eurot

lõunasöök         1,13 eurot

oode                 0,45 eurot

 INFO COVID-19 

Lähtudes HTM-i uuendatud juhistest lasteaedadele ja -hoidudele 2021/2022. õppeaasta sügisel ja Valga Lasteaed Pääsuke Covid-19 tõkestamise plaanist 

  • Lasteaeda ei tohi tuua haigusnähtudega lapsi
  • Haigusnähtudega lapsevanemad majja ei sisene
  • Lapsevanematel on rangelt soovituslik kanda maske
  • Lapsevanemad annavad lapsed üle rühma riietusruumis ja järgivad 2 + 2 reeglit
  • Kolmandad isikud saavad lasteaeda siseneda ainult eelneval kokkuleppel juhtkonnaga. Kokkuleppel peavad nad enne majja sisenemist tõendama vaktsineeritust või Covid-19  läbipõdemist
  • Suulised arenguvestlused lapsevanematega toimuvad veebipõhiselt või võimaluse korral lükatakse edasi
  • Kodust kaasavõetavad mänguasjad peavad olema pestavad ja puhtad

SÜNDMUSED

Sündmused puuduvad.

Valvelasteaed 2022

Sel suvel töötab Valgas valvelasteaiana Kaseke

Valga valla lasteaedade Buratino, Pääsuke ja Walko kogu personal on kollektiivsel suvepuhkusel perioodil 1. juulist kuni 31. juulini. Sel ajal töötavad valverühmad lasteaias Kaseke (Kase 6, Valga, 68207).
Lapsevanemad, kes soovivad kasutada valverühma teenust, peavad esitama hiljemalt 15. maiks vastavasisulise avalduse lasteaia Kaseke direktorile.
Lasteaed Kaseke direktor Maila Rajamets,telefon: 76 43 648 või 5885 9756, e-post: maila.rajamets@kaseke.valga.ee või Pääsukese lasteaias kohapeal.


Samas soovime lastevanematele meelde tuletada, et vastavalt Valga valla  määrusele  „Valgavalla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" on vanematel on õigus taotleda kirjaliku avalduse alusel ajutist osalustasust vabastamist juhul, kui laps on  kolmel  järjestikusel kuul lasteaia kohtaei kasuta (juuni, juuli, august). Äraolekul lasteaiakoht säilib.
Osalustasust vabastamiseks peab vanem esitama oma lasteasutuse direktorile avalduse  hiljemalt 15. mail.

OLULINE TEADAANNE LASTEVANENATELE

LUGUPEETUD LAPSEVANEMAD!

Anname teada, et lasteaed Pääsuke töötab kuni 31.augustini 2022

Töötavad kõik rühmad s.h. ka sõimerühm, keelekümblusrühmad ja koolieelikute rühm. Rühmades käib tavapäärane õppe- ja kasvatustöö. Kõik lapsed, kes on lasteaia nimekirjas käivad oma rühmades. 

Igas rühmas olemas vabad kohad ja heameelega võtame lapsi juurde alates 3-a. kuni 6a. Ootame lapsi lasteaeda!

 Õpetajad ja kõik rühmad töötavad kuni 31.08.2022.

Juhtkond

 

ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ!

Сообщаем вам, что детский сад Pääsuke будет работать до 31 августа 2022 года.

Работают все группы, в т.ч.  группа яслей, группы языкового погружения  и группа дошкольников. В группах идёт постоянно учебно-воспитательная работа. Дети, которые в списочном составе все ходят в свои группы.

В каждой группе у нас есть свободные места и мы рады принять детей от 3-х лет. до 6-лет. Ждем детей в детский сад!

Персонал и все группы работают до 31.08.2022 включительно.

С уважением

Администрация детского сада Pääsuke

Информация для родителей о языковом погружении

По ссылке можно найти информацию, что такое языковое погружение т.е.KEELEKÜMBLUS

https://www.paasuke.valga.ee/ru/dlya-roditelei/keelekumblus/

 

Info lapsevanematele seoses Terviseameti juhendiga

Lugupeetud lapsevanemad!

Viiruseoht pole kahjuks möödas ja igapäevaselt lisandub üle Eesti uusi positiivseid nakkusjuhtumeid.
Sellega seoses tuletame meelde, et vastavalt Terviseameti juhendile COVID-19 levikuga võib lasteaeda tuua ainult terveid lapsi.
Samuti mitte tuua lasteaeda last, kelle pereliige on haigusnähtudega. Lasteaiatöötajatel on õigus (Terviseamet "Juhend lasteaedadele ja lapsehoidudele seoses COVID-19 levikuga") kontrollida hommikul lasteaeda tulnud laste tervist ning paluda lapsevanematel, kelle lastel on respiratoorsete haiguste sümptomid (palavik, köha jm) lapsed koju viia.
Juhul, kui lapsel avalduvad lasteaias viibimise ajal sümptom(id) (köha, palavik jm), siis kontakteerub õpetaja koheselt lapsevanemaga ja palub vanemal esimesel võimalusel lapsele järele tulla.

Täname mõistva ja hooliva suhtumise eest!

Lasteaia töötajad