• Eesti
  • Vene keel

VALVELASTEAED

Lugupeetud lapsevanemad!

Alates 01.07-31.07. 2021 valvelasteaed on Pääsuke.

Lasteaias töötavad 3 valverühma:

PIILUD  õpetajad Tiiu Pungiz (tel 55648415) ja Tatjana Hõbemäe (tel. 53625427).

JÄNKUD õpetajad Ginta Naha (tel. 58379962) ja  Tiina Trussova (tel 5064057).

MESIMUMM õpetajad Livia Miljan (tel. 55640893) ja Sale Loon (tel. 53977373).

Palume teatada lapse tulekust lasteaeda ja toitlustamist  kella 11.00 üks päev varem.

 

Lugupidamisega

lasteaia töötajad

SÜNDMUSED

Sündmused puuduvad.

OLULINE INFO

LUGUPEETUD LASTEVANEMAD!

Vastavalt Valga Lasteaed Pääsuke põhimäärusele § 6 lg 2 Lasteasutuse tööaeg ning hoolekogu arvamuse protokoll 1-5/ 5, 29.03.2021

Vastavalt vajadusele ühendatakse või suletakse lasteasutuse rühmi laste arvu vähenemise tõttu seoses töötajate põhipuhkusega ,valvelasteaiaga või muul mõjuval põhjusel. Sulgemise perioodil kindlustatakse lastele kohad valvelasteasutuses.

Valga Lasteaed Pääsuke on 2021 suvel valvelasteaed. Seoses sellega alates 24.05.2021 ühendatakse lasteasutuse rühmad, kuna lasteaia Pääsuke osa töötajad lähevad puhkusele. Sellel aastal suvel töötavad 3 rühma: Sipelgad, Liblikad, Tähekesed. Juulis avatakse veel kolm rühma (Piilud, Mesimumm, Jänkud)  kuhu tulevad lapsed teistest lasteaedadest- Walkost, Buratinost ja Kasekesest.

Palume mõistvat suhtumist!

Lugupidamisega

Lasteaia Pääsuke pere

Teade

14.05.2021 toimunud vallavalitsuse poolt korraldatud koosolekul otsustati, et kahte linna sünnipäeva rongkäik (pidi toimuma 11.06.2021) jääb ära, seoses Valgamaa kõrge epideemilise viiruse levikuga.

Lasteaia lõpupidu toimub 21.mail kell 13.00 õues. Halva ilma korral viiakse lõpupidu lasteaia ruumis ilma vanemata. Tunnistused jagatakse paviljonis.

 

Osalustasu maksmisest vabastamine.

./userfiles/30.04.2021 määrus nr 131_ Valga Vallavolikogu 13.12.2019 määruse nr 96 muutmine.pdf

 

Info suvekuude osalisest maksuvabastusest

Lapsevanemal on õigus taotleda kirjaliku avalduse alusel ajutist osalustasu vabastust siis, kui laps ei käi kalendriaasta jooksul lasteaias vähemalt kolm  järjestikust suvekuud (laps ei käi lasteaias juunis, juulis ja augustis). Äraolekul säilib lapsele lasteaias koht.

Osalustasust vabastamiseks palume esitada lapsevanemal lasteaia direktorile kirjalik avaldus hiljemalt 15.05.2021.a. Alus: Valga Vallavolikogu määrus nr 96 „Valga valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine":  https://www.riigiteataja.ee/akt/405052020013

Lugupidamisega lasteaia juhtkond

 

 

Valga Lasteaed Pääsuke koostöös Terviseametiga koostanud juhendi seoses COVID-19 levikuga:

./userfiles/Pääsukese juhend.odt eesti keeles

./userfiles/Juhend.docx vene keeles

Info lapsevanematele seoses Terviseameti juhendiga

Lugupeetud lapsevanemad!

Viiruseoht pole kahjuks möödas ja igapäevaselt lisandub üle Eesti uusi positiivseid nakkusjuhtumeid.
Sellega seoses tuletame meelde, et vastavalt Terviseameti juhendile COVID-19 levikuga võib lasteaeda tuua ainult terveid lapsi.
Samuti mitte tuua lasteaeda last, kelle pereliige on haigusnähtudega. Lasteaiatöötajatel on õigus (Terviseamet "Juhend lasteaedadele ja lapsehoidudele seoses COVID-19 levikuga") kontrollida hommikul lasteaeda tulnud laste tervist ning paluda lapsevanematel, kelle lastel on respiratoorsete haiguste sümptomid (palavik, köha jm) lapsed koju viia.
Juhul, kui lapsel avalduvad lasteaias viibimise ajal sümptom(id) (köha, palavik jm), siis kontakteerub õpetaja koheselt lapsevanemaga ja palub vanemal esimesel võimalusel lapsele järele tulla.

Täname mõistva ja hooliva suhtumise eest!

Lasteaia töötajad