• Eesti
  • Vene keel

Lugupeetud lapsevanemad ja külalised!

*Lasteaeda sisenedes palume kanda maski!

*Lasteaia siseruumides peame kinni 2 + 2 reeglist! Rühma koridoris ei viibi korraga rohkem kui kaks lapsevanemat.

 

Täname mõistva suhtumise ja koostöö eest!

 

Lugupidamisega

lasteaia töötajad

SÜNDMUSED

Lõpupidu

Asukoht : Valga Lasteaed Pääsuke
Vaata lähemalt >

Lastekaitsepäev

Asukoht : Pääsuke õueala
Vaata lähemalt >

OLULINE INFO

TEADE

Lugupeetud lapsevanemad!

Valga lasteaed Pääsukeses on kahes rühmas Liblikad ja Sipelgad tulnud välja positiivse diagnoosiga COVID-19 lapsevanem. Rühmad on lahti , kuid peab jälgima kõik lapsi ja täiskasvanud. Õppe- ja kasvatustöö antud rühmades toimub valdavalt õues.

Teised rühmad jätkavad tavapärase töökorraldusega.

Küsimuste korral palun võtke telefoni teel ühendust lasteaia direktoriga.

Lugupidamisega

Nadežda Amossova

direktor

 

Info suvekuude osalisest maksuvabastusest

Lapsevanemal on õigus taotleda kirjaliku avalduse alusel ajutist osalustasu vabastust siis, kui laps ei käi kalendriaasta jooksul lasteaias vähemalt kolm  järjestikust suvekuud (laps ei käi lasteaias juunis, juulis ja augustis). Äraolekul säilib lapsele lasteaias koht.

Osalustasust vabastamiseks palume esitada lapsevanemal lasteaia direktorile kirjalik avaldus hiljemalt 15.05.2021.a. Alus: Valga Vallavolikogu määrus nr 96 „Valga valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine":  https://www.riigiteataja.ee/akt/405052020013

Lugupidamisega lasteaia juhtkond

 

 

Valga Lasteaed Pääsuke koostöös Terviseametiga koostanud juhendi seoses COVID-19 levikuga:

./userfiles/Pääsukese juhend.odt eesti keeles

./userfiles/Juhend.docx vene keeles

Info lapsevanematele seoses Terviseameti juhendiga

Lugupeetud lapsevanemad!

Viiruseoht pole kahjuks möödas ja igapäevaselt lisandub üle Eesti uusi positiivseid nakkusjuhtumeid.
Sellega seoses tuletame meelde, et vastavalt Terviseameti juhendile COVID-19 levikuga võib lasteaeda tuua ainult terveid lapsi.
Samuti mitte tuua lasteaeda last, kelle pereliige on haigusnähtudega. Lasteaiatöötajatel on õigus (Terviseamet "Juhend lasteaedadele ja lapsehoidudele seoses COVID-19 levikuga") kontrollida hommikul lasteaeda tulnud laste tervist ning paluda lapsevanematel, kelle lastel on respiratoorsete haiguste sümptomid (palavik, köha jm) lapsed koju viia.
Juhul, kui lapsel avalduvad lasteaias viibimise ajal sümptom(id) (köha, palavik jm), siis kontakteerub õpetaja koheselt lapsevanemaga ja palub vanemal esimesel võimalusel lapsele järele tulla.

Täname mõistva ja hooliva suhtumise eest!

Lasteaia töötajad