• Eesti
  • Vene keel

Kohataotluse vorm

1. jaanuarist 2013 muutus Valga linna lasteaedadesse vastuvõtmise kord, mis lihtsustab ja muudab selgemaks lasteaia koha taotlemise ning koondab kõik linna neli lasteaeda ühtsesse andmebaasi.


Lasteaedadesse vastuvõtmise kord ja koha taotluse avalduse vorm on  aadressil
http://www.valgalv.ee/et/Linnakodanikule/Haridus-Kultuur/Haridus-kultuur/Uus-lasteaedadesse-vastuvotu-kord-hakkab-kehtima-1.-jaanuarist-2013-