• Eesti
  • Vene keel

Sõimede päevakava

KELLAAEG

TEGEVUS

7.00 – 8.10

Laste vastuvõtt lasteaeada

Laste vabategevused (mäng, loominguline tegevus, liikumine jm)

Individuaalne töö lastega

Laste igapäevatoimingud (riietumine, pesemine, ruumi korrastamine)

8.10 – 8.40

Hommikusöök

8.45 – 10.15

Planeeritud õppe-ja kasvatustegevused

Laste vabategevused (mäng, loominguline tegevus, liikumine jm)

Laste igapäevatoimingud (riietumine, pesemine, ruumi korrastamine)

10.15 – 11.30

Õues viibimine

11.45 – 12.30

Lõunasöök

12.45 – 15.00

Uneaeg

15.00-15.20

Laste vabategevused (mäng, loominguline tegevus, liikumine jm)

Individuaalne töö lastega

Laste igapäevatoimingud (riietumine, pesemine, ruumi korrastamine)

15.20 – 15.50

Oode

16.00 – 18.30

Planeeritud õppe-ja kasvatustegevused

Laste vabategevused (mäng, loominguline tegevus, liikumine jm)

Individuaalne töö lastega

Laste igapäevatoimingud (riietumine, pesemine, ruumi korrastamine)

Laste kojusaatmine lasteaiast