• Eesti
  • Vene keel

Hoolekogu

Lastevanemate hoolekogu liikmed 2020/2021õ.a.

Hoolekogu esimees   Svetlana Sopi

​Hoolekogu aseesimees Natalja Libina

Svetlana Sopi – Lepatriinu rühma esindaja
Viktorija Buža– Liblikate rühma esindaja
Natalja Libina – Piilude rühma esindaja
Olga Markoviča - Sipelgate rühma esindaja
Jelena Melnikova – Tähekeste rühma esindaja
Margarita Korotõtš– pedagoogide esindaja
 – Valga Vallavalitsuse esindaja