• Eesti
  • Vene keel

Uudised

Valga valla lasteaedade kohatasudes toimusid muudatused

Aasta lõpuga ühtlustati Valga vallas põhimõtted, mille alusel kogutakse lasteaedades kohatasusid. Volikogu kinnitas uued kohatasud detsembrikuu istungil.

Koolieelse lasteasutuse seadus sätestab, et lasteaedade rahastamise ühe osa moodustab vanemate kaetud osa. Vanemate panus ühe lapse kohta ei või ületada 20 protsenti kehtivast palga alammäärast. Seni on Valga valla lasteaedade kohatasud piirkonniti erinenud, näiteks maalasteaedades on tasud ulatunud neljast kümne euroni, linnas aga 15 eurot kuus lapse kohta.

Alates 1. jaanuarist 2020 on osalustasu ühe lapse kohta Valga lasteaedades Walko, Buratino, Kaseke ja Pääsuke 17 eurot kuus, millest 11 eurot on kohatasu ja 6 eurot õppevahendite osaliseks kulude katteks.

"Meie sooviks oli tingimused ühtlustada, et arvestada nii lapsevanemate kui lasteaedade eelarvevajadustega. Uued tasud arutasime läbi ka kõigi hoolekogudega," selgitas asevallavanem Kalmer Sarv. Kohatasu ja õppevahendite tõusuga on planeeritud valla eelarvesse täiendavat tulu umbes 11000 eurot.

Lasteaia osalustasu maksmise kohustus algab lapse lasteasutuse nimekirja arvamise kuust ja lõpeb lapse lasteasutuse nimekirjast väljaarvamise kuuga. Osalustasu maksmise periood on üldiselt kaksteist kuud aastas. Suvekuudeks on vanemal võimalik taotleda kohatasust vabastust, kui laps ei käi lasteaias kolmel järjestikkusel kuul. Vastav avaldus tuleb lasteaia direktorile esitada iga aasta 15. maiks.

 

Väljavõte võetud Valga vallavalitsuse kodulehelt 07.01.2020.a.

Valga vallas saab lasteaia avaldusi nüüdsest esitada elektrooniliselt

14. jaanuaril 2019 kiitis Valga Vallavalitsus heaks Valga valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra.

Seoses sellega on lapsevanematel võimalik lasteaiakohta taotleda läbi elektroonilise infosüsteemi ARNO , mille kasutuselevõtuga on asjaajamine lapsevanemate jaoks muutunud mugavamaks.

ARNO keskkonda saab sisse logida valla kodulehel kas ID-kaardi, Mobiil-ID või pangalingiga.

Taotlust on võimalik esitada ka paberkandjal, kuid vallavalitsus julgustab igati uut süsteemi kasutama.

Süsteemi üks eesmärke on tuua lasteaiakohtade andmed ja taotlemise mitmest eri allikast ühte kohta , lihtsustades sel viisil omavalitsuse ja haridusasutuste tööd. Ühtlasi annab ARNO kasutuselevõtt saada andmetest parema ülevaate nii vallavalitsuse ametnikul, lasteaia juhatajal kui lapsevanemal.

 

Lasteaias töötab logopeed

 LOGOPEEDI TÖÖKORRALDUS 

TEISIPÄEV                       NELJAPÄEV               REEDE

  8.00 - 12.00                    8.00 - 12.00              8.00 - 15.00
13.00 - 16.00                   13.00 - 16.00

Logopeed Jelena Reinup

+372 55646712
jelenareinup@gmail.com

 

 

Viimased uudised

Sündmused puuduvad.

ÜRITUSED

Sündmused puuduvad.